Supralinear and Supramodal Integration of Visual and Tactile Signals in Rats: Psychophysics and Neuronal Mechanisms

Nader Nikbakht, A. Tafreshiha, Davide Zoccolan, Mathew E Diamond

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

51 Citaten (Scopus)
207 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supralinear and Supramodal Integration of Visual and Tactile Signals in Rats: Psychophysics and Neuronal Mechanisms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences