Sur l’histoire de l’ALE

T.J.W.M. Kruijsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)193-205
TijdschriftFonetica si Dialectologie
Nummer van het tijdschrift30
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit