Surinaams-Nederlands, Nederlands-Nederlands, Engels of liever Sranan? Een attitude-onderzoek in Paramaribo [Publieksrapport]

Anne-Sophie Ghyselen*, Stef Grondelaers, Sita Doerga Misier, Usha Balesar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

77 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageSurinamese Dutch, Dutch Dutch, English or rather Sranan? Investigating attitudes in Paramaribo [public report]
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijUniversiteit Gent
Aantal pagina's14
StatusGepubliceerd - 07 jun. 2022

Citeer dit