Suriname and the Atlantic world, 1650-1800

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
Begeleider(s)/adviseur
  • Oostindie, G.J., Promotor
Datum van toekenning01 okt 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit