Surprisingly gentle confinement: British treatment of Danish and Norwegian prisoners of war during the napoleonic wars

Tim Leunig, Jelle van Lottum, Bo Poulsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)282-297
TijdschriftScandinavian Economic History Review
Volume66
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit