Surrogate Wnt agonists that phenocopy canonical Wnt and β-catenin signalling

Claudia Y Janda, Luke T Dang, Changjiang You, Junlei Chang, Wim de Lau, Zhendong A Zhong, Kelley S Yan, Owen Marecic, Dirk Siepe, Xingnan Li, James D Moody, Bart O Williams, Hans Clevers, Jacob Piehler, David Baker, Calvin J Kuo, K Christopher Garcia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

241 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Surrogate Wnt agonists that phenocopy canonical Wnt and β-catenin signalling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences