Survey of recent historical works on Belgium and the Netherlands published in Dutch

J.C.H. Blom, C.R. Emery, K.W. Swart

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

386 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelActa Historiae Neerlandicae XIII/ The Low Countries History Yearbook 1980
Pagina's133-191
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit