Surveys of the Frisian Language Situation: Some considerations of research methods and language maintenance and language shift

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TitelInternational Journal of the Sociology of Language
Pagina's41-56
Volume68
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit