Survival and oxygen consumption of Praunus flexuosus and Neomysis integer, and embryonic development of latter species, in different temperature and chlorinity combinations

A.G. Vlasblom, J.H.B.W. Elgershuizen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)305-315
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit