Survival and weight loss of nestling great tits, Parus major in relation to brood-size and air temperature

J.H. Van Balen, A.J. Cavé

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)464-474
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit