"Survival in air" of the blue mussel Mytilus edulis L. as a sensitive response to pollution-induced environmental stress

R.H.M. Eertman, A.J. Wagenvoort, H. Hummel, A.C. Smaal

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van '"Survival in air" of the blue mussel Mytilus edulis L. as a sensitive response to pollution-induced environmental stress'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences