Survival of Frankia strains introduced into soil

A. Smolander, C. Van Dijk, V. Sundman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)65-72
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume106
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit