Survival, osmoregulatory ability, and respiration of Idotea chelipes (Crustacea, Isopoda) from Lake Veere in different salinities and temperatures

A.G. Vlasblom, S.J. Graafsma, J.T.A. Verhoeven

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)33-38
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit