Sustained enhancements in inhibitory control depend primarily on the reinforcement of fronto-basal anatomical connectivity

Camille Chavan, Michael Mouthon, Marie Simonet, Henri-Marcel Hoogewoud, W. Van der Zwaag, Lucas Spierer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sustained enhancements in inhibitory control depend primarily on the reinforcement of fronto-basal anatomical connectivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences