Swadesh-list Frysk

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Originele taal-2Fries
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit