Sweet and Subversive Stuff: An Exploratory Survey of Yellow Unions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-53
Aantal pagina's29
TijdschriftHistorical Studies in Industrial Relations
Volume43
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit