Sweete Flowers and Odoriferous Beds of Spice: Sensory Mining Techniques to Trade Olfactory Orientalism

William Tullett, S. Menini, Inger Leemans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of Digital Humanities Conference 2022
Volume712
ISBN van elektronische versie2352-5398
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit