Swim-training changes the spatio-temporal dynamics of skeletogenesis in zebrafish larvae (Danio rerio)

A.W. Fiaz, K.M. Leon-Kloosterziel, G. Gort, S. Schulte-Merker, J.L. van Leeuwen, S. Kranenbarg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Swim-training changes the spatio-temporal dynamics of skeletogenesis in zebrafish larvae (Danio rerio)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology