Swimming Against the Stream: Non-normative Family Transitions and Loneliness in Later Life Across 12 Nations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Swimming Against the Stream: Non-normative Family Transitions and Loneliness in Later Life Across 12 Nations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences