Switch-task performance in rats is disturbed by 12 h of sleep deprivation but not by 12 h of sleep fragmentation.

C.H.C. Leenaars, R.N.J.M.A. Joosten, A. Zwart, H. Sandberg, E. Ruimschotel, M.A. Hanegraaf, M. Dematteis, M.G.P. Feenstra, E.J.W. Van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)211-221
TijdschriftSleep
Volume35
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit