Syllabisearring yn it Frysk en it Hollânsk fan Fryskpraters

F.J. van der Kuip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)69-92
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume2
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit