Syllable structure in Esperanto as an instantiation of universal phonology

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)52-80
TijdschriftEsperantologio
Volume1.1
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit