Symbiosis: Herbivory Alters Mycorrhizal Nutrient Exchange

Vincent S.F.T. Merckx, Sofia I.F. Gomes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

A new study shows that a plant gives less carbon to its root-associated mycorrhizal fungus when targeted by herbivores, but the fungus doesn’t retaliate.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)R437-R439
TijdschriftCurrent Biology
Volume30
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Symbiosis: Herbivory Alters Mycorrhizal Nutrient Exchange'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit