Symbiosis: Herbivory Alters Mycorrhizal Nutrient Exchange

Vincent S.F.T. Merckx, Sofia I.F. Gomes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Symbiosis: Herbivory Alters Mycorrhizal Nutrient Exchange'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds