Symbiotic polydnavirus and venom reveal parasitoid to its hyperparasitoids

Feng Zhu, Antonino Cusumano, Janneke Bloem, Berhane T. Weldegergis, Alexandre Villela, Nina E. Fatouros, Joop J.A. van Loon, Marcel Dicke, Jeffrey A. Harvey, Heiko Vogel, Erik H. Poelman (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

102 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Symbiotic polydnavirus and venom reveal parasitoid to its hyperparasitoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology