Sympatric Evolution of the Therapy-Refractory Fungus Scedosporium

M. Lackner, G.S. de Hoog, A.H.G. Gerrits van den Ende, J. Meis, D. Vu, V.A.R.G. Robert, C.H.W. Klaassen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftClinical Infectious Diseases
    StatusGepubliceerd - 2013

    Citeer dit