Symptomatic citrus trees reveal a new pathogenic lineage in fusarium and two new neocosmospora species

M. Sandoval-Denis, V. Guarnaccia, G. Polizzi, P. W. Crous*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

107 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Symptomatic citrus trees reveal a new pathogenic lineage in fusarium and two new neocosmospora species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences