Synaptic clustering during development and learning: the why, when, and how.

J. Winnubst, C. Lohmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)70
TijdschriftFrontiers in Molecular Neuroscience
Volume5
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit