Synaptic contacts between gonadotropin-releasing hormone-containing fibers and neurons in the suprachiasmatic nucleus and perichiasmatic area: an anatomical substrate for feedback regulation?

E.M. van der Beek, V.M. Wiegant, H.J.C. van Oudheusden, H.A. van der Donk, R. van den Hurk, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

232 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)101-111
TijdschriftBrain Research
Volume755
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit