Synaptic transmission from horizontal cells to cones is impaired by loss of connexin hemichannels.

L. Klaassen, Z. Sun, M.N. Steijaert, P. Bolte, I. Fahrenfort, T. Sjoerdsma, J. Klooster, Y. Claassen, C. Shields, H.M.M. Ten Eikelder, U. Janssen-Bienhold, G. Zoidl, D. McMahon, M. Kamermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

80 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1001107
TijdschriftPLoS Biology
Volume9
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit