SynBio Politics: Bringing synthetic biology into debate

V. Rerimassie, D. Stemerding

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Originele taal-2Engels
UitgeverijRathenau Instituut
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit