Synchrone beperkingen op de Sittardse diftongering

M. van Oostendorp, B.J.H. Hermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

221 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)166-186
TijdschriftTaal & Tongval
Volume51
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit