Synchrony/diachrony, frequency and analogy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

The synchrony/diachrony issue must be sidestepped, since the ultimate
question to be studied is: which psycholinguistic limitations does the human
brain impose on its representation of language. These limitations involve
frequency and analogy, which are the cause of ill-understood chaos-theoretic
patterns of order. In particular, analogy must be formalised, and its interaction
with frequency must be further investigated.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)75-78
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synchrony/diachrony, frequency and analogy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit