Synergie between tumor suppressor APC and the beta-catenin/Tcf4 target gene Tcf1

J. Roose, G. Huls, M. van Beest, P. Moerer, K. van der Horn, R. Goldschmeding, T. Logtenberg, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

404 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1923-1926
TijdschriftScience
Volume285
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit