Synergistic and antagonistic effects of mixing monospecific soils on plant-soil feedbacks

H. Ma (Co-auteur), A.M. Pineda, Andre W. G. van der Wurff, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

230 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synergistic and antagonistic effects of mixing monospecific soils on plant-soil feedbacks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences