Synergistic Effect of Feeding Time and Diet on Hepatic Steatosis and Gene Expression in Male Wistar Rats

Johanneke E Oosterman, Laura L Koekkoek, Ewout Foppen, Unga A Unmehopa, Leslie Eggels, Joanne Verheij, Eric Fliers, Susanne E la Fleur, Andries Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synergistic Effect of Feeding Time and Diet on Hepatic Steatosis and Gene Expression in Male Wistar Rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences