Synergy between shading and herbivory triggers macrophyte loss and regime shifts in aquatic systems

Bert Hidding, Elisabeth S. Bakker, Michiel J. M. Hootsmans, Sabine Hilt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synergy between shading and herbivory triggers macrophyte loss and regime shifts in aquatic systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology