Synopsis of the book

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)189-192
TijdschriftReview of the Institute of Public Affairs
VolumeXX
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit