Syntactic doubling and the structure of wh-chains

S. Barbiers, O.N.C.J. Koeneman, M. Lekakou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-46
TijdschriftJournal of Linguistics
Volume45
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit