Syntactic Variation in Heerlen Dutch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-6
TijdschriftGermanic Generative Syntax Newsletter
Volume10
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit