Syntactic Variation in Masoretic Hebrew: The object clause reconsidered

Martijn Naaijer, Dirk Roorda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

249 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Syntactic Variation in Masoretic Hebrew: The object clause reconsidered'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences