Syntactic Variation in Masoretic Hebrew: The object clause reconsidered

Martijn Naaijer, Dirk Roorda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

249 Downloads (Pure)

Zoekresultaten

  • Afgelopen

    SHEBANQ: SHEBANQ

    van Peursen, W. T. & Roorda, D.

    01/05/201331/07/2014

    Project: Onderzoek