Syntactic Variation in Masoretic Hebrew: The object clause reconsidered

Martijn Naaijer, Dirk Roorda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

235 Downloads (Pure)

Zoekresultaten