Syntactic variation, parameters and their social distribution

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-21
TijdschriftLanguage Variation and Change
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit