Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten: Dialecten op de kaart gezet

E. Boef

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)37-39
Aantal pagina's3
TijdschriftNednummer
Volume14:2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit