Systematic appraisal of species complexes within the hyphomycete genus Cylindrocladiella

D. Victor, P.W. Crous, B.J.H. Janse, W.H. van Zyl, M.J. Wingfield, A.C. Alfenas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)179-273
  TijdschriftMycological Research
  Volume102
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit