Systematic biases in DNA copy number originate from isolation procedures

S. van Heesch, M. Mokry, V. Boskova, W. Junker, R. Mehon, P. Toonen, E. de Bruijn, J.D. Shull, T.J. Aitman, E. Cuppen, V. Guryev

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Systematic biases in DNA copy number originate from isolation procedures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences