Systematic generation of in vivo G protein-coupled receptor mutants in the rat

R. van Boxtel, B. Vroling, P.W. Toonen, I.J. Nijman, H. van Roekel, M. Verheul, C. Baakman, V. Guryev, G. Vriend, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Systematic generation of in vivo G protein-coupled receptor mutants in the rat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences