Systematic identification of signal-activated stochastic gene regulation

G. Neuert, B. Munsky, R.Z. Tan, L. Teytelman, M. Khammash, A. van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

203 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Systematic identification of signal-activated stochastic gene regulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology