Systematic reappraisal of Coniella and Pilidiella, with specific reference to species occurring on Eucalyptus and Vitis in South Africa

J.M. van Niekerk, J.Z. Groenewald, G.J.M. Verkley, P.H. Fourie, M.J. Wingfield, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)283-303
  TijdschriftMycological Research
  Volume108
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit