Systematic reappraisal of species in Phoma section Paraphoma, Pyrenochaeta and Pleurophoma

J. de Gruyter, J.H.C. Woudenberg, M.M. Aveskamp, G.J.M. Verkley, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Systematic reappraisal of species in Phoma section Paraphoma, Pyrenochaeta and Pleurophoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences